Kvalitní a nejlevnější vyhledání odposlechů v České a Slovenské republice Bližší info na mobil.č. Oskar +420 - 776 - 206200 ( informace@vprdeli.com )

Již od 4500,- Kč !!!

Jedinou možnou ochranou proti jakémukoliv protiprávnímu jednání je PREVENCE. Vítáme Vás na stránkách
Vyhledání odposlechové techniky
Elektronická deratizace - Ochrana proti nasazení operativní (odposlechové) techniky

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ NÁS ?
1. Málokdo má v ČR takové zkušenosti z této oblasti
2. Protože je naše práce i koníčkem.
3. Jako jediní a to možná nejen v ČR ale i v Evropě, máme a budujeme největší soukromí archiv světa špionáže a odposlechu a bezpečnosti, který v této době má více jak 1600 článků !!!
4. Protože jsme se podíleli na vývoji i špičkové zpravodajské operativní techniky. Ten kdo útočnou techniku i studoval a vyvíjel by měl mít daleko více vědomostí než firma, která mnohdy ani nezaškolila zaměstnance na drahou profesionální vyhledávací techniku.
5. Poradenství v oblasti útoku a obrany je v rámci prohlídky zcela zdarma !!!
6. V neposlední řadě osobní přístup zákazníkovi a také cenová politika je zkrátka bezkonkurenční. Ceny jsou smluvní a neskrývají, žádné další výdaje !!!
7. Jsme z Moravy a nedělá nám problém vyjít vstříc zákazníkovi o svátcích, sobotách i nedělích ve dne či v noci.
8. V této oblasti máme velké množství zákazníků i z řad velkých firem a zvučných jmen !

!!! Archiv světa špionáže,
má již teď více jak 1600 článků !!!

... zkrátka obsah přesahuje 1 CDčko !!!

 


Obranné prohlídky Pro provádění obranně-technických prohlídek je společnost vybavena nejmodernější měřící technikou, která dokáže odhalit i pasivní rádiové prostředky / prostředky, které v době konání prohlídky nejsou funkční / a také prostředky, které přenášejí informace jiným způsobem, než je rádiový. Zcela unikátní je prostředek pro kontrolu síťových vedení, který dokáže odhalit všechny elektronické součástky umístěném na těchto vedeních bez nutnosti provádět zásahy do stavební konstrukce kanceláří. Naše nabídka je zaměřená i na menší podnikatelské a soukromé subjekty, u kterých není předpoklad, že by proti nim byla nasazena špičková odposlechová technika v cenách několika stovek tisíc korun. V tomto případě se provádí pouze kontrola fyzická a rádiová.

Nedílnou součástí moderního pojetí komplexní bezpečnosti je ochrana proti nasazení odposlechové techniky. Tato problematika je nosným produktem naší společnosti. Původním záměrem našich aktivit v oblasti ochrany proti odposlechu je ochrana informací, se kterými firma manipuluje s cílem dosažení většího komfortu ochrany aktiv klientů. Protože však byla za tímto účelem pořízena nákladná technologie, představují významný zdroj návratnosti investice i obranné prohlídky v objektech klientů. 

O aktuálnosti potřeby ochrany proti odposlechu, svědčí následující řádky:

Motto: Jedinou možnou ochranou proti jakémukoliv protiprávnímu jednání je
PREVENCE.

Riziko úniku informací v poslední době roste především v důsledku růstu konkurence v jednotlivých odvětvích národní ekonomiky. Používání těchto praktik je také umožněno skoro naprostou beztrestností. Český trestní zákon hovoří pouze o odposlechu telefonních rozhovorů jako o trestném činu, ale všechny ostatní typy odposlechů jsou jen porušením Listiny základních práv a svobod občanů, tedy spadají do občansko-právních sporů. To ovšem platí, pokud se podaří dopadnout pachatele těchto činů. Ve velké většině případů se to nepodaří a dále platí, že většina postižených organizací má zájem tyto skutečnosti utajit, aby nebylo poškozeno jejich dobré jméno. Proto pro každý subjekt, který se potýká na trhu s konkurencí, uskutečňuje pravidelně jednání ve svých jednacích prostorách a probírá na nich citlivé informace, by mělo platit, že ochrana proti odposlechu je dalším bezpečnostním opatřením, které slouží k ochraně majetku společnosti. Vždyť i jakýkoliv zabezpečovací systém má význam především preventivní a málokdo si jej pořizuje proto, že očekává, že bude na 100% vykraden. U podniků s rostoucím počtem zákazníků a s růstem počtu realizovaných zakázek (nebo jejich objemu) by se měla ochrana informací stát standardem, protože zejména únik důvěrných informací může mít pro tento podnik katastrofální dopad.

Statistika

Na základě průzkumu, působí v současné době aktivně na trhu ČR celkem 89 firem obchodujících s útočnými prostředky (štěnicemi) a dalších 3 665 koncesovaných detektivních kanceláří, které tyto prostředky využívají za účelem získání informací pro klienta zpravidla jakoukoliv cestou.

Právo a odposlech

Dle právních rozborů, které provedli renomovaní právníci najatí naší společností, není instalace ani pořízení záznamu ve své podstatě trestným činem. Trestným činem je zneužití získaných záznamů k páchání trestné činnosti (např. vydírání). Pokud provede instalaci třetí osoba je téměř nemožné odhalit, ale především potrestat pachatele. Z těchto závěrů jednoznačně vyplývá, že každý občan a firma si musí bránit svůj majetek a informace sama.

Režimová opatření

Základem ochrany proti odposlechu jsou režimová opatření, která mají minimalizovat riziko instalace odposlechových prostředků.

Klíčový režim chráněných prostor.
V prověřovaných prostorách se doporučuje provést instalaci obranně technických prostředků a zavést kontrolovaný pohyb osob, včetně úklidu a servisních činností.
Obranně-technické prohlídky provádět opakovaně v určitých intervalech. Doporučená frekvence 2 - 4x ročně v závislosti na frekvenci jednání a typu činnosti společnosti nebo namátkově před důležitým jednáním.
Dát všeobecně najevo, že prostory jsou zabezpečeny proti odposlechu a že zde dochází k pravidelným prohlídkám (v mnoha případech toto opatření výrazně zvýší prestiž společnosti).
Utajení přesného termínu prohlídky.
Důsledné používání elektronického zabezpečovacího systému v kontrolovaných prostorách.

Fakta ze zahraničí

Z obsahu oficiální zprávy americké vlády:

,,Výroba, prodej, instalace a používání ilegálních odposlechových zařízení je multimiliardový nelegální průmysl uvnitř Spojených států. Vláda Spojených států odhaduje, že každoročně je nainstalováno do společností velké množství ilegálních štěnic a dalších odposlechových zařízení v hodnotě přesahující 800 milionů dolarů. Nejčastější země původu jsou Francie, Německo, Libanon, Kanada, Izrael, Japonsko, Tchaj-wan a Jižní Afrika. Kromě toho, kdokoliv s pájkou a základními znalostmi z elektroniky je schopen vyrábět a instalovat odposlechové zařízení. Většinu materiálu může získat z vyřazených rádii a použitím elektronických součástek z výrobků spotřební elektroniky (např. bezdrátové telefony a televizory).
Ve Spojených státech je denně prodáno občanům (nikoliv společnostem) odposlechové zařízení za více než 6 milionů dolarů. Většina těchto výrobků je prodávána přes obchody a přes soukromé detektivní kanceláře především v New Yorku, Miami, Los Angeles a v mnoha dalších. Tato čísla však vůbec neobsahují miliardy, za které jsou každoročně nakoupeny odposlechové prostředky pro ochránce zákona a pro vojenské potřeby. Sledování a průmyslová špionáž představuje vážný problém, který může mít velmi vážné dopady na vaše společnosti a na vaše občanské svobody''.

Stejný zdroj odhaduje, že každoročně je úspěšně odposloucháváno více než 6 500 společností a u každé z nich představuje ztráta způsobená ilegálním odposlechem částku 1,25 milionu dolarů.

Obranné prohlídky

Prostředkem odhalování nasazení prostředků odposlechové techniky jsou obranné prohlídky. Na základě těchto zjištění zpracovali specialisté společnosti koncepci efektivní a účinné obrany proti odposlechu. Technické zázemí a znalosti techniků získané po více než čtyřech letech praxe v oboru, umožňují provádění prohlídek na velice vysoké úrovni a maximálně efektivně, což dokládá celá řada odhalených instalací.

Jejich úspěšnost závisí na celé řadě faktorů:
 
technické vybavení;
zkušeností specialistů;
složitost prostředí nasazení techniky;
předpokládaná profesionální a technická úroveň nasazení operativní techniky.

Mezi důležité předpoklady patří zejména bezpečnostní spolehlivost firmy provádějící obrannou prohlídku a jejich specialistů.

Zajišťujeme v této oblasti následující služby:
 
poradenství při problémech souvisejících s únikem informací;